Talent tot bloei laten brengen

Basisschoolkinderen door middel van kunstlessen helpen hun creatieve talenten te ontdekken én tot ontwikkeling te laten komen. Dat is kort samengevat het doel van Xpress – Circle of Talent, het programma dat Janneke van Summeren (Kunst & Co) en Gijs de Louw (De Pul) gezamenlijk hebben opgezet in de gemeente Maashorst. Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal voor het slagen van Xpress. “In het bedrijfsleven zijn mensen die creatief kunnen denken hard nodig.”

Vroeger had elke school wel een kunstvakdocent, maar die zijn wegbezuinigd. “Dat vinden niet alleen wij jammer, maar het onderwijs zelf ook”, zegt Janneke. “Want goede kunstlessen zijn van grote waarde voor kinderen. Ze kunnen daardoor op een hele andere manier tot bloei komen dan met alleen de cognitieve vaardigheden mogelijk is.” Xpress zorgt er sinds 1 januari 2022 voor dat kinderen in groep 4, 5 en 6 één uur per week les krijgen in creatieve vorming: muziek, drama, dans en beeldende kunst. Inmiddels zijn 24 basisscholen in de gemeente Maashorst aangesloten bij Xpress, zowel in het regulier als speciaal onderwijs. De docenten zijn stuk voor stuk professionals. “Dat moet ook,” vindt Janneke, “want we gaan voor kwaliteit en continuïteit. Vanaf het eerste moment merken we dat scholen heel enthousiast zijn over de toegevoegde waarde van de lessen van de vakdocenten.”

“Creatief bezig zijn kun je vergelijken met sporten,” merkt Gijs op. “Lekker even je hoofd leegmaken, even nergens anders aan denken. Dat kan met kunst en cultuur ook. Of je nu bezig bent met schilderen, drama of muziek, je laadt jezelf op. Maar… je moet er wél mee in aanraking komen; als dat niet van huis uit gebeurt, dan maar vanuit school.” Volgens Janneke werkt Xpress daardoor mee aan het verminderen van kansongelijkheid. “Uit welk gezin ze komen of op welke school ze zitten maakt niet meer uit, want alle scholen liften mee in het programma. Elk kind is verzekerd van een goede kunstles.”

Meerwaarde
De grondslag van Xpress is de coöperatiegedachte, legt Janneke uit. “Het onderwijs is een natuurlijke partner en ook de gemeente verleent haar medewerking. Maar ook het bedrijfsleven ziet de meerwaarde van Xpress in. Ondernemingen hebben behoefte aan medewerkers met creatief inzicht, die goed kunnen samenwerken en oplossend vermogen hebben. Precies dat leren kinderen tijdens onze kunstlessen.”

Gijs: “Het is belangrijk dat je daarin met z’n allen investeert. Daar heb je op de lange termijn alleen maar profijt van. Misschien denk je als ondernemer: wat heb ik eraan als mijn medewerker klarinet kan spelen? Maar het gaat erom dat je medewerker lekker in zijn vel zit, kan ontstressen tijdens een repetitie, samen kan werken met anderen en eraan gewend is om zichzelf te presenteren.”
Een dozijn bedrijven en organisaties uit de gemeente Maashorst hebben zich al aan Xpress verbonden, met Beter Bed als hoofdsponsor. “Maar wat zou het mooi zijn als we dit door heel veel schouders in de gemeente Maashorst kunnen laten dragen,” zegt Janneke. Bedrijven kunnen kiezen uit verschillende samenwerkingspakketten. Omdat Xpress een ANBI-status heeft is de financiële bijdrage voor bedrijven een fiscale aftrekpost. Deelnemende bedrijven worden een aantal keren per jaar uitgenodigd voor exposities of voorstellingen. “Daarbij bieden we de mogelijkheid om met andere, gelijkgestemde ondernemers te netwerken.”

Talentontwikkeling
Een belangrijk doel van Xpress is bijdragen aan talentontwikkeling. Gijs: “In het basisonderwijs planten we het zaadje. Vandaaruit komt het talent tot bloei, zowel in de vrije tijd als in het middelbaar onderwijs. Dat is ook de reden dat wij met De Pul zijn aangesloten; stimuleren dat creatief bezig zijn – bijvoorbeeld muziek maken – in de vrije tijd tot uiting komt. Zodat er over een jaar of tien een nieuwe generatie bandjes, muzikanten en dj’s klaarstaat.”
“Maar,” benadrukt Janneke, “Xpress is niet prestatiegericht. Wij richten ons op het proces: de ontwikkeling van kinderen. Om die reden beginnen we in de breedte op alle basisscholen.’’ Gijs: “De tijd dat kunstonderwijs met subsidies vanuit de overheid werd gefinancierd is voorbij. Juist daarom moeten we er met z’n allen, inclusief het bedrijfsleven, mee aan de slag. Het is toch mooi als je iets terug kan geven aan de maatschappij?”

Facebook
X
LinkedIn